BRÜLÖR

DOĞAL GAZ BRÜLÖR & KAZAN MONTAJI

Brülör, kazana monte edilirken kazan flanşı ile brülör flanşı arasına Satıcı firma tarafından verilen tesnit conta mutlaka konulmalıdır. Herhangi bir sebepten dolayı tesnit flanş contası yok ise amyant plakadan conta kesilmelidir. Brülörün yere paralel olarak bağlanması gerekmektedir.

Brülör montajı yapılırken kazan dairesinin gaz hattı geliş yönü dikkate alınmalıdır. Gaz hattı yönü bilinmiyor ise taahhütçü firma ile görüşülüp gaz geliş yönü tespit edilmeli ve buna göre brülörün flanşı değişltirilmelidir.

Dökme dilimli kazanlarda kısa namlulu brülör, çelik kazanlarda ise uzun namlulu geçiş hatlarına bakılarak kısa veya uzun namlu kullanacağına karar verilebilir. Tespitte zorlanılır ise kazan imalatçı firmasından bilgi alınmalıdır.

Kullanılan kazan kapasitesi ile brülör kapasitesinin uygunluğu kontrol edilmeli uygunsuzluk var ise taahütçü firma ile irtibata geçilip nedeni öğrenilmelidir.

DOĞAL GAZ BRÜLÖR & KAZAN BAKIMI

Enerji, günümüz dünyasında en önemli konuların başında gelmektedir. Enerjinin verimli bir şekilde tüketilmesi kadar enerjiyi üretmek için kullanılacak kaynaklarında verimli bir şekilde kullanılması çok önemlidir. Çünkü enerji=ekonomi’dir.

Evsel ve endüstriyel uygulamalarda kullanılan kazan, brülör ve kombi sistemleri, enerji kaynağı olan yakıtları kullanarak enerji üreten sistemlerdir. Bu enerjinin en düşük maliyetle elde edilmesi, giderlerin minimuma indirilmesi için büyük önem arz etmektedir. Bu işlemin özünde ise enerji kaynağı olan yakıtların bilimsel acıdan ideal yanmalarını sağlayarak kayıpsız bir şekilde yakıtı enerjiye dönüştürmek yatar. Teoride kayıpsız enerji kazancı mümkün olsa da pratikte bu mümkün değildir ve mutlaka kayıplar oluşacaktır.

Yapılması gereken ise bu kayıpları hassas bir şekilde ölçüp minimuma indirerek enerji elde etmektir. Kazan ve brülör sistemlerinde en ideal yanmayı sağlayacak iki temel fonksiyon vardır. Bunlardan birincisi yakıt oranı ayarı, ikincisi de hava oranı ayarıdır. Bu ayarların sürekli olarak optimisazyonu sağlanarak en ideal yanma işlemi gerçekleştirilir. Bu optimisazyonu sağlama çalışmalarında baca gazı ve yanma verimliliği analizörleri adeta reaksonun kalbine hükmederek enerjiyi en ideal şekilde elde etmemizi sağlar. Örneğin bir yanma sisteminde hava ayarı değiştirilerek yakıtın yanması için gereken havanın optimum bir şekilde ayarlanması gerekir. Eğer yanma ortamını az miktarda O2 girerse yanma tam olarak gerçekleşmeyeceğinden dışarıya yüksek miktarda CO çıkar. Buda yanma veriminin kötü olması demektir ve yakıtın yakılmadan bacadan atıldığının bir göstergesidir. Öte yandan hava klapelerinin gereğinden fazla acılmasıda sistemin veriminin düşmesine, kötü yanma oluşmasına sebep olacaktır.

Unutulmamalıdır ki, verimli bir yanma aynı zamanda doğaya zararlı, küresel ısınmaya yol açan, insan sağlığını tehdit eden gazların azaltılmasıdır.

BRÜLÖR MEME HESABI

KAZAN KAPASİTESİ / 9200 - 10200 / 6 = MEME

Bize Ulaşın

Görüş, öneri ve istekleriniz için bizlere ulaşabilirsiniz..

You can contact us for your opinions, suggestions and requests ...